top of page

Epidella: Ella Nave  (M.P.H)               

קוראים לי אלה נווה, ואני אפידמיולוגית סביבתית במקצועי 

אפידמיולוגיה סביבתית, היא חקר של השפעות זיהום הסביבה על האדם, למשל כיצד זיהום אוויר משפיע על בריאות האוכלוסייה?  

הרקע שלי מאפשר לאתר קשרי סביבה - תחלואה, או תעסוקה-תחלואה, לחקור  השלכות של תכניות מזהמות, ולבחון האם יש קשר בין החשיפה שלכם למזהמים שונים בסביבה ובעבודה ולבין מחלות שונות. כיום אני עוסק מורשה, והעסק שהקמתי  ​הוא עסק חברתי שמטרתו העיקרית להבריא את מפרץ חיפה. ב- 2021 הצטרפתי למאבק להכרה במסוכנות תרכיב הקורונה ולמניעת הפצתו, כמו גם להכרה בתופעות הלוואי של תרכיב הקורונה. נכון להיום, אני רצה לבחירות הארציות 2022 במפלגת "אומץ לעם". 

  • Wix Facebook page
  • Wix Twitter page
  • Wix Google+ page

@All rights reserved to Ella Nave 2022

במה אפשר לסייע לכם? 
  • חקר השלכות סביבתיות ובריאותיות של תוכניות מזהמות
  • בדיקת הקשר בין חשיפות לחומרים מסוכנים ותחלואה (סקרי ספרות) 
  • כתיבת ועריכת דו"חות דפי מידע ומאמרים.
  • כתיבת חוות דעת על נושאי בריאות וסביבה
  • הרצאות על זיהום אוויר וסביבה
  • ייעוץ סביבת

הערה: לא עובדת עם מפעלים בתעשייה, ולא עם פארמה.
bottom of page