top of page

תכנית קרקעות הצפון (חפאג 1139 א)

היא תכנית שנטען כי מטרתה המקורית הייתה לקבץ חוות מיכלים שמפוזרות בין כמה ישובים, אל מקום אחד, ממזרח לבתי הזיקוק.  בפועל, התכנית קבעה שטח של כ- 1200 דונם בייעוד קרקע זיקוק ליעוד פטרוכימי בלב מפרץ חיפה ממזרח לבז"ן, ובה תגדל כמות הדלקים והחומרים המסוכנים המאוחסנים במפרץ חיפה. למעשה, התכנית מקימה בית זיקוק חדש מבלי שהציבור יידע. התכנית אושרה ביולי 2016, עתרנו לעניינה בבית המשפט, אך מחוסר תקציב נאלצנו לסגור את העתירה. 

בתשובתנו לעתירת תש"ן, מיזמי התכנית, גרמנו לתכנית לשוב לסקרים חדשים של סיכון וזיהום אויר, אך התכנית לא בוטלה.

במסמכים שונים הוכחנו מדוע קרקעות הצפון הינו בית זיקוק חדש ומהווה הגדלה של האחסון במפרץ  חיפה.

במתחם תתקיים הגדלה של אחסון נפט ותזקיקיו, בין היתר בשל הנפט שנמצא במאגרי הגז. (ראו דו"ח "הקונדנסט שבתוך הגז"),  עם עוד שטח בייעוד קרקע לזיקוק. בנוסף, במתחם צפויה לקום משרפה. כל אלו יתקיימו ליד חוות גפ"ם עצומה, שתהווה אתר ליבה עבור כל צפון הארץ. זאת מבלי שיפונו החוות האחרות - אלרואי - בטבעון, הטרמינל- בקרית חיים והחווה בנמל (חוף שמן) בחיפה (ראו כתבה).

זוהי קרקעות הצפון עתודת הקרקע האחרונה שנותרה לפטרוכימיה בצפון ישראל

Add some more info about this item...

תחקיר מבט שני "חידת הקונדנסט"

Add some more info about this item...

כתבה ביומן

Add some more info about this item...

הגדלה של הדלקים והתזקיקים בקרקעות הצפון

Add some more info about this item...

קרקעות הצפון מכילה גם הרבה מאוד גז נפיץ

Add some more info about this item...

Please reload

risks           pollution

התכנית תייצר עוד זיהום אויר וסיכוני בטיחות. המיכלים יתקיימו בשטח צפוף, (כ-600 דונם) יחד עם מתקני תעשיית זיקוק על שארית המתחם המשלים לכ- 1200 דונם.  כל אלו בסמיכות למקורות סיכון אחרים, ובקרבת או אפילו על העתקים  גיאולוגיים פעילים וקרקע מתנזלת. 

עבודתי בהתנדבות על תיק זה בשיתוף פעולה עם חנה קופרמן, מהפורום הישראלי לשמירה על החופים, כללה הגשת התנגדות על התכנית, ולאחר שאושרה גם ערר לועדת המשנה לעררים. אחרי שהתכנית אושרה בשנית, הגשתי את עתירה מינהלית  מספר 45873-12-16 בכדי להתריע על המצרף המסוכן והמזהם שתיצור, תוך פגיעה בחיי אדם. 

 

סייעו בתיק: המהנדס ליאון רייכמן,אשר הינו מומחה לעמידות מבנים ברעידות אדמה, ועוד.

מומחי טילים של רפא"ל אשר חיברו דו"ח המתריע מסיכוני התכנית.

לתרומה להמשך המאבק המשפטי נגד תכנית "קרקעות הצפון", ניתן להעביר למס' חשבון: 331211 בנק הפועלים, סניף 558 ע"ש הפורום הישראלי לשמירה על החופים. 

תירמו : 

https://www.mimoona.co.il/Projects/4051

למעשה, הייתי הפעילה הסביבתית היחידה בישראל שהגישה בשם הציבור התנגדות וערר לתכנית זו. אל ההתנגדות הצטרפה יו"ר הפורום הישראלי לשמירה על החופים, חנה קופרמן. הוכחנו כי כוונת המדינה לשים במתחם דלקים חדשים (קונדנסאטים) מתעשיית הגז הטבעי ו/או להשתמש בשטחי החוות הקודמות שאינן מפונות (אלרואי/טבעון/חוף שמן) כדי לאחסן דלקים ותזקיקים של תעשייה זו.

הקונדנסטים מוכרים כמזהמים במיוחד, ובעלי תכונות של נפיצות. נוכחותם לצד חוות גפ"ם בעלת אלפי טונות של גז דליק ונפיץ, מסכנת את שלום תושבי חיפה ומפרצה.

בזכות התנגדותנו, הוגדר כי לא יאוחסן קונדנסט בקרקעות הצפון. עם זאת, הוא  עלול להכנס לחוות הקיימות של תש"ן. מדובר בחומר מזהם במיוחד ונפיץ. 

ביולי 2016 לאחר שנתיים של מאבק עיקש, בכל זאת הוחלט לאשר את התכנית בתנאים אשר מהווים סיכון לתושבי מפרץ חיפה. על כן, נמשכים המאמצים לעצור את התכנית ולהפחית מסיכוניה. 

גם באוקטובר 2016 השר להגנת הסביבה, ממשיך להתעלם מסיכוני התכנית. זאת על אף שמשרדו התריע כי לא ניתן לאחסן בשטחה את הכמות המבוקשת.

רקע: התכנית קובעת במתחם פתיחת מתחם ענק של תעשייה מיוחדת בייעוד קרקע של זיקוק, ובו ארבעים וחמישה מיכלים ועוד שטח נרחב ל"תעשייה מיוחדת" (זיקוק). באותו המתחם, אישרה המועצה הארצית לתכנון ובניה את תמא" 32 / 1 שהיא תכנית שקובעת את אתר קרקעות הצפון גם להיות אתר הליבה של הגפ"ם במפרץ חיפה. באתר צפויים להיות עד כ 20,000 טון גפ"ם. 

את התכנית קידמו בין היתר עירית חיפה, ומשרדי הממשלה השונים (משרד התשתיות,

הגנת הסביבה והפנים, וכו')

bottom of page