top of page

בתמונה: טקסי פרס "הגלובוס הירוק" בעבור פעילותי במסגרת עמותת "הקואליציה לבריאות הציבור" וכן גם לאחר מכן, לאחר הקמת "אמהות ואבות מצילים את חיפה והקריות" והמשך המאבק על מפרץ חיפה.

בוגרת תואר ראשון בביולוגיה מהטכניון בהצטיינות (B.A.), ותואר שני באפידמיולוגיה (M.P.H) מאוניברסיטת חיפה, כיהנה כאפידמיולוגית סביבתית בעמותת "הקואליציה לבריאות הציבור", לצד המייסד, ד"ר ג'ימי קריקון. במסגרת תקופת עבודתה, קידמה מידע אודות נזקי זיהום האוויר לציבור בישראל, וחיברה דו"חות פורצי דרך לעניין נזקי זיהום האוויר: "לראות את הנולד, מה ידוע על זיהום אוויר ותחלואת ילדים?" והשני: "מה ידוע על זיהום סביבתי ותחלואת נשים?"​ בנוסף, השתתפה בעריכת דו"חות אחרים (דו"ח זיהום אוויר, מפרץ חיפה ועכו), כמו גם בכתיבת מאמרים (דו"ח אי הצדק הסביבתי 2005), וניירות עמדה שונים. 


מזה שנים שאני עוסקת בפעילות תקשורתית וציבורית נרחבת, בתחילה התמקדתי בנושאי  זיהום האוויר במפרץ חיפה, הופעתי בישיבות וגם בתכניות רבות בנושאי חיפה במהלך פעילותי (למשל התראיינתי בעבר במבט שני, אצל לונדון וקירשנבאום, אצל שירה פליקס, בכתבות על מפרץ חיפה בערוצים 1 ו-2 (גם בגירסתם כ"כאן" ו-"12", ביומן החדשות, ועוד). בשנת 2021 הוספתי אל קאדר הנושאים בהם עסקתי, פעילות להגנת על הציבור מהתרכיב הגנטי המסוכן של פייזר, אשר גרם לתופעות לוואי רבות. התראיינתי אצל אטילה שומפלבי, וראיון שלי צונזר מ"תכנית חיסכון" כבר בינואר 2021. ראיון נוסף אחר לרשת ב', גם הוא צונזר.

השקעתי את 18 השנים האחרונות בקידום סדר יום ציבורי טוב יותר בנושאי השפעות חשיפות סביבתיות על אוכלוסיות רגישות בחברה. לדו"חות שחיברתי הייתה השפעה רבה על כינון חוק אויר נקי, ועל האופן שבו מערכת הבריאות תופסת את תחום בריאות הסביבה כיום. למשל, דו"ח השפעות זיהום האוויר בילדים גרר בעקבותיו הקמת ועדת כנסת ייחודית לענייני בריאות וסביבה, ומשרד הבריאות פרסם בעקבותיו נתונים חמורים על אשפוז חריג של ילדים בשל אסתמה בנפת חיפה. לאחרונה באוגוסט 2022 התפרסמו מחקרים של משרד הבריאות המעידים כי עדיין יש תחלואה גבוהה וחריגה בסרטן בנפת חיפה. 

בשנת 2013, יצאתי לדרך עצמאית לענייני בריאות הסביבה, וייעצתי למטות מאבק שונים (לדוג', רמות מנשה ויוקנעם- מאבק מתקנים לעיבוד גז טבעי, מועצה אזורית גלבוע - מאבק תחנות הכח, וכו'). את הפעילות בחיפה, לקחתי בהתנדבות ובמשך שנים הגשתי התנגדויות ועררים לתכניות המסוכנות ביותר לציבור. גם את ההרצאות לחב"ם בנושא תרכיב הקורונה, תרמתי בהתנדבות. 
בשלוש השנים האחרונות (2014-2017) נווה לחמה בבית זיקוק חדש שעומד לקום במפרץ חיפה, במסגרת התנגדות, ערר, תשובה לעתירת היזם הממשלתי תש"ן ועתירה משל עצמה, שלבסוף נעצרה בשל חוסר תקציבי.
בנוסף, העברתי הרצאות רבות לקידום מודעות באשר לנזקי זיהום האוויר לאוכלוסיות​ רגישות (כנס האקולוגיה השנתי, יום הסביבה במשרד הביטחון, הרצאה בחיל הים, במועדון "רוטרי" של  נשר, יגור, מועצה אזורית זבולון וכו'). 

 

תחום ההשפעה: בריאות הציבור,  צדק סביבתי וחברתי, חינוך לסביבה טובה יותר, שינוי מדיניות סביבתית של המדינה כלפי נשים וילדים, סרטן. 

write:  Epidellas@gmail.com

 
bottom of page