top of page

הרחבת מכון טיהור השופכין

במסגרת פעילות לעצירת הרחבת התעשייה, הגשתי התנגדות לתכנתי הרחבת מכון טיהור השופכין, אשר תגדיל את יכולת טיפול בשפכים עם הגדלת התעשייה הפטרוכימית. 

Please reload

bottom of page