top of page

המשרד להגנת הסביבה מודה שיש הגדלה של כמות הדלקים בקרקעות הצפון

ביום 19.1.2017 נציגת המשרד מודה כי יש הגדלה בקרקעות הצפון של כמות דלקים והתזקיקים בשונה ממה שנטען לציבור

בית הזיקוק החדש פטור מניטור על גדרותיו_ עמדת המשרד להגנת הסביבה לעניין זה

במשרד להגנת הסביבה ביום 19.1.2017 נציגי המשרד להגנת הסביבה עונים על שאלות קשות

Please reload

השר להגנת הסביבה מודה שהמצב בחיפה חמור אבל לא יעצור את הרחבת התעשייה

בעת הצגת התכנית הלאומית למפרץ חיפה, השר להגנת הסביבה לשעבר, אבי גבאי, מודה כי המצב במפרץ חיפה חמור

הרחבת בתי הזיקוק מתבצעת בקרקעות הצפון

חנה קופרמן חושפת בפני השר להגנת הסביבה, זאב אלקין בישיבה במשרד להגנת הסביבה פרטים על קרקעות הצפון

המשרד להגנת הסביבה מודה כי יקומו עוד מפעלים פטרוכימיים במפרץ חיפה, משריפה, חוות גז

האם תעשייה בכל מחיר?

Please reload

bottom of page