top of page

אל תקראו לנו חיפה, תקראו לנו קזינו

ביום 19.3.2014 התקיימה בכנסת ישיבה בועדת הפנים והגנת הסביבה, שלאחריה הוקמה ועדת חנין לבחינת סוגיות תכנון בחיפה

בית הזיקוק החדש פטור מניטור על גדרותיו_ עמדת המשרד להגנת הסביבה לעניין זה

במשרד להגנת הסביבה ביום 19.1.2017 נציגי המשרד להגנת הסביבה עונים על שאלות קשות

Please reload

bottom of page