top of page

חנה קופרמן חושפת בועדת ביקורת המדינה שמיכל האמוניה לא ממוגן ויש עוד מיכלי אמוניה

חנה קופרמן, חברת "אמהות ואבות מצילים את חיפה והקריות" חושפת את מחדל האמוניה בחיפה

Please reload

חנה קופרמן חושפת בועדת ביקורת המדינה שיש עוד מיכל אמוניה

עוד מיכל אמוניה לא ממוגן נמצא במפרץ חיפ _ ויש בעיה למגן את המיכל

חשיפת עמדות איגוד ערים חיפה_ ועדת פנים והגנת הסביבה

חשיפת עמדת מנכ"ל איגוד ערים חיפה לעניין תחלואת ילדים

This is Your Third Video

Add some info about this item

Please reload

בועדת ביקורת המדינה אוניברסיטת חיפה

צריך לפנות אזורים חמים בהם ילדים נושמים וחיים ולפצות תושבים על נזקי הזיהום_ילדים ועוברים ניזוקים מזיהום אויר

ועדת הפנים והגנת הסביבה_סיפור זיהום בחלקיקים

זיהום אויר בחלקיקים פוגע בתושבי מפרץ חיפה מעלה סיכון לסרטן, התקפי אסתמה, תחלואה לבבית, והמדינה מגדילה את פליטתם

אמהות ואבות מצילים את חיפה והקריות_ הגלובוס הירוק

קבלת פרס הגלובוס הירוק בכנסת ישראל יוני 2016

חוק אוויר נקי מזייף

מדוע חוק אוויר נקי ותחנות הניטור לא מגנים על האוכלוסייה?

Please reload

bottom of page