top of page

מבט שני_ מתווה הגז

מי משתלט על הגז של מדינת ישראל ומה תהיינה ההשלכות הבריאותיות של תעשייה זו

תעשיית הגז מביאה איתה גם נפט

נפט בשם קונדנסט ששווה הרבה מאוד כסף אבל לתושבי מפרץ חיפה הוא יביא הרבה נזק בריאותי וסיכונים

השר להגנת הסביבה אבי גבאי נמנע מלהשיב לעניין הקונדנסט

חנה קופרמן מוצאת מוועדת הכנסת אחרי ששאלה לעניין כמויות הקונדנסט האמיתיות שתגענה מלוויתן

Please reload

עוד נפט בדרך לחיפה

הנפט מתמר מגיע לאשקלון_ הנפט מלוויתן יגיע לחיפה

וועדת הכלכלה מתווה הגז_

מתקנים מסוכנים לאוכלוסייה נכנסים אל מדינת ישראל וועדת הכלכלה שותקת

This is Your Third Video

Add some info about this item

Please reload

bottom of page