top of page
קרקעות הצפון – דף הבית: מאגר דלקים ענק נוסף מתוכנן בחיפה  - חי-פה
פעילי סביבה מתנגדים להקמת מתקן אחסון דלק גדול במפרץ חיפה - הארץ
"קרקעות הצפון" – תעשייה פטרוכימית והתעלמות מבריאות הציבור - עבודה שחורה
פעילי סביבה מתנגדים להקמת מתקן אחסון דלק גדול במפרץ חיפה - THE MARKER
דו"ח: ילדי חיפה לוקים בסרטן יותר מערים אחרות - NRG
דו"ח הזיהום בחיפה הוגש, המסקנות לא יפורסמו לעת עתה - YNET 
נשים בירוק - בלינקר (הד הקריות) 
בדיון על "קרקעות הצפון" משרד הבריאות מודה: "חיפה היא העיר בעלת הזיהום שגורם לתחלואה הגבוהה ביותר בארץ בסרטן". ניוז חיפה קריות
הרשויות דנות בתוכנית לצרף 3 חוות דלקים לבתי הזיקוק: "אסון לאומי" - מעריב
דו"ח חמור נגד התנהלות המשרד להגנת הסביבה בנוגע לתכנית קרקעות הצפון - תשתיות
ערר "קרקעות הצפון" – מדוע לא מכינים תרחישי פגיעה ישירה לתכנית? - עבודה שחורה
הערר נדחה: בתי הזיקוק בחיפה יורחב - YNET 
תמרור אזהרה כנגד התכנית להקים בית זיקוק חדש במתחם “קרקעות הצפון” – צמוד לבתי הזיקוק לנפט - Energy News
האפידמיולוגית אלה נווה: "התכנית החדשה להגדלת מכון השפכים והגדלת יכולת הטיפול בבוצות, עלולה לגרום לעוד זיהום סביבתי לאוויר למים ולאדמה במפרץ חיפה"
bottom of page