top of page

סביבה ותחלואה

אנחנו חיים בסביבה עתירת מזהמים, באוויר, במים, במזון. ביום אחד, מגיעה מחלה, ואיננו מבינים מדוע? האם היה קשר לסביבה בה גרנו? האם האוויר הביא את המחלה? אולי המים? איך נוכל לבדוק את זה בעולם כל כך מורכב? 

המומחיות שלי, היא לבדוק עבורכם מהו הקשר בין המחלה שלכם לבין הסביבה שלכם, לרבות האוויר, התזונה, המים, כדי להבין יותר טוב אאיך אפשר למנוע את המחלה, או את החמרתה. כשהסיבה למחלה מתבהרת, ואם אכן מדובר בעוולה סביבתית, הרי שאפשר גם לדרוש את הצדק. בישראל כיום קיימים חוקים ותקנות אשר מאפשרים לכל אדם לדאוג לסביבה שלו בצורה הדוקה יותר. אין ספק שבעתיד, תביעות סביבתיות תתפוסנה מקום מכובד יותר בארגז הכלים אל מול מטרדי סביבה. 

תעסוקה ותחלואה

אנחנו הולכים לעבודה מדי יום,  ואחרי שנים של עבודה מגלים שחלינו במחלה. האם יש קשר בין המחלה לבין החשיפה? זו השאלה שאני רוצה לבדוק עבורכם. אני אוהבת במיוחד מקרים מאתגרים, בהם הקשר הוא לא ברור מאליו. שם, אני יכולה להשתמש ברקע הביולוגי והכימי שלי כדי להבין מה היתה משמעות החשיפה האמיתית עבורכם ? עבור הDNA שלכם? מה ידוע בספרות אודות נזקי חשיפה זו? גם כשאין מחקרים על בני אדם , אוכל לברר על השלכות החשיפה על חיות אחרות או תאים של בני אדם במעבדה. אני כאן כדי לעזור. תפנו אליי. 

@All rights reserved to Ella Nave 2013

bottom of page