top of page
contact

My reports in Hebrew ׂ                                       הדו"חות שכתבתי       

לינק לחוברת "לראות את הנולד, מה ידוע על זיהום אוויר ותחלואת ילדים? 

פרסומים - publications1. קריקון ג'., נווה א. (2005) מאמר בדו"ח (אי) הצדק הסביבתי: "ילדים הם לא מבוגרים קטנים" (עמ' 19-24)
2. קריקון ג'., גרנט ס., יעקב ג., מלכיאלי יצקר ק., נווה א. (2005)  "זיהום אוויר ובריאות הציבור, מקרה מפרץ חיפה ועכו, תמונת מצב דצמבר 2005".
3. נווה א., גרנט ס., קריקון ג'. (2009) "לראות את הנולד, מה ידוע על זיהום אוויר ותחלואת ילדים?" פרויקט לקידום מידע במימון קרן ברכה וקרן גולדמן. ישיר כאן.
4. נווה א. (2012) "מה ידוע על זיהום סביבתי ותחלואת נשים?", פרויקט לקידום מידע במימון קרן היינריך בל. תקצירי הפרקים כאן.

5. נווה א. קומרמן ח'. "הקונדנסט שבתוך הגז" 2016. 

הרצאות עיקריות - Lectures 


1.  "הבדלים בתמותה ותחלואה בישראל", (תחלואה ותמותה בישראל, מה הקשר לזיהום אוויר?) (26.6.2006) יחד עם ד"ר ג'ימי קריקון, הכינוס השנתי ה-34   

       של האגודה הישראלית לאקולוגיה ומדעי הסביבה, חיפה.    
2.  "עבר, הווה ועתיד..מה מחכה לילדים של חיפה?" (10.6.2009),  ביום העיון "מעכברים לאנשים הקווים מתחברים", באוניברסיטת חיפה.
3.   הרצאה בפאנל במסיבת עיתונאים אודות דו"ח הילדים: " מה ידוע על זיהום אוויר ותחלואת ילדים?", בהשתתפות מנהל מחוז חיפה של המשרד להגנת

      הסביבה, סגן מנהל מחוז חיפה של משרד הבריאות, ויו"ר מפלגת "הירוקים" של חיפה. אוקטובר 2009. 

4.  "מה ידוע על זיהום אוויר ותחלואה? כלים יישומיים לשיפור המצב" (4.5.2011), ההרצאה ניתנה ביום העיון ",תחלואה וגורמיה, גנים, חברה, סביבה",

       באוניברסיטה הפתוחה. 
4.  ספקנים בפאב: "מה ידוע על זיהום סביבתי וסרטן הריאה בנשים"? , פאב סינקופה, חיפה.
5.  "האם זיהום סביבתי משפיע אחרת על נשים?" (25.6.2012), האסיפה השנתית, הקואליציה לבריאות הציבור .
6.  "מה ידוע על זיהום סביבתי ותחלואת נשים?" הרצאת הפתיחה במושב "הבריאות שלך מתחיל בסביבה", בניהול לילך סונין, ובהשתתפות נציגים ממשרד

       הבריאות, התמ"ת, האקדמיה, הרשות לקידום האישה, כנס שדרות, 19.12.2012. עיקרים מהמושב . 

7.  נווה א." האם התקנים מפלים נשים? המחיר של הזיהום הסביבתי על נשים, המקרה של סרטן הריאה ונון הודג'קין לימפומה בנשים" , הכינוס השנתי ה

      41 -של האגודה הישראלית לאקולוגיה ומדעי הסביבה, רחובות, ( 2013 הרצאה ניתנה באנגלית). Do standards discriminate women?

      Environmental Pollution's toll on women: The case of Lung Cancer and Non Hodgkin's Lymphoma and in Women (Ella Nave,

       formerly from Public Health Coalition (PHC

7.  נווה א., קופרמן ח. "האם העבר יכתיב את עתיד מפרץ חיפה?", כנס האקולוגיה השנתי, 2014 

8.  נווה א., צור ק. "תקנות אוויר נקי, האם הן תואמות את מטרת החוק?", כנס האקולוגיה השנתי הועידה השנתית למדע וסביבה, 2016  (כנס האקולוגיה

     השנתי)

9. "ראשית אל תזיק – תופעות הלוואי של חיסוני הקורונה", בסיוע עמותת "חיסונים בחירה מושכלת", אפריל 2021 (בהתנדבות).

10. "ניסוי על אוטומט, איך יגיבו הילדים לתרכיב הגנטי?" כנס "נלחמים על הילדים", יוני 2021 (בהתנדבות). 

11. 

12. "ניסוי על אוטומט, עדכון" דצמבר 2021, כנס פעילים בצפת (תשלום סמלי). 

13. "לשקר אין רגליים, האם המטרה מקדשת את כל האמצעים?", 19.7.22, כנס שנתי, עמותת "חיסונים בחירה מושכלת" (בהתנדבות).

ועדות כנסת רלוונטיות - in Knesset

בבנייה


1. שינוי ירוק - אירוח לשאלות בתחום בריאות הסביבה והשפעות זיהום הסביבה על האדם ברשת "שינוי ירוק".

​​מלגות

2005 זכייה במלגה מטעם קרן ריגר (המילגה ניתנת לחוקרים עם פוטנציאל לשינוי איכות הסביבה בארץ.)

מסיבת עיתונאים במחוז חיפה לרגל פרסום הדו"ח, אוקטובר 2009
bottom of page