top of page

זיהום אוויר כבד מפעילות תעשייתית_ אינברסיה_ 23032017

זיהום אויר כבד במפרץ חיפה, אמהות ואבות מצילים את חיפה והקריות מתעדים

עוד יום זיהום אוויר 29092016

עוד אחד מיני רבים_ כבר אין מקום בתיקיות"_ אמהות ואבות מצילים את חיפה והקריות

אירוע זיהום אויר במפרץ חיפה 14112016

אמהות ואבות מצילים את חיפה והקריות מתעדים עוד אירוע זיהום כבד מזיהום תעשייתי

Please reload

אוקטובר 2016_אירוע זיהום אוויר כבד

בתקופת תקלות הלפיד של כרמל אולפינים

זיהום אוויר 13112016

אירוע זיהום אויר כבד במפרץ חיפה

אירוע זיהום אויר במפרץ חיפה 07032017

אירוע זיהום אוויר במפרץ חיפה

Please reload

bottom of page