top of page

התקלות בכרמל אולפינים

צו הסגירה לכרמל אולפינים_ הצגת היום _ אלה נווה בערוץ 1_ אמהות ואבות מצילים את חיפה והקריות

כרמל אולפינים נפטרו מצו הסגירה

ככה עובדים על הציבור_ דיון דמי בבית המשפט, והמפעל ממשיך לעבוד

אמהות ואבות מצילים את חיפה והקריות מגיבות לעניין היתרי פליטה של בתי הזיקוק לנפט

במשרד להגנת סביבה - חנה קופרמן, קרן צור, אלה נווה

Please reload

bottom of page