top of page

התנגדות לנמל המפרץ והדלקים, תכנית שטח תפעולי נמלי 304-0277111

הגשנו התנגדות על אישור נמל המפרץ והדלקים בשם הציבור של תושבי חיפה והקריות. הוועדה המחוזית חיפה סירבה לאפשר לנו תוספת זמן לכתיבת . ההתנגדות וכך הגשנו רק כמאה עמודי טיעונים כנגד התכנית

עיקר הטענות נסובו סביב הגדלת זיהום האוויר כמו גם הגדלת הסיכונים לתושבי האזור שכן לא חלה מגבלה על כמות החומרים המסוכנים שניתן לאחסן בתכנית

בנוסף לתכנית זכויות בניה נרחבות, אשר לא פורט דיו מה יוקם בהן

ביום 5.11.2018 הצגנו את התנגדותנו בשם הציבור בועדה המחוזית בחיפה

תשמעו את התנגדותנו בועדה מחוזית בחיפה

bottom of page